Uitleg van testament van zodanige gedeelte waarover ik heb mogen beschikken
1 juni 2019 Door: Peter Duijzend

In een testament voor 2003 gemaakt (laat een echtgenote en 3 kinderen achter) is het volgende opgenomen: Ik benoem mijn echtgenote tot erfgename van alle zaken, welke ik bij mijn overlijden zal nalaten, of indien ik erfgenamen in de recht lijn mocht achterlaten van zodanige gedeelte van die zaken, waarover ik te haren behoeve heb mogen beschikken. Wat is hier bedoeld? Volgens het huidige erfrecht mag een testateur over zijn hele nalatenschap beschikken en is dus de echtgenote enig erfgename. Als je het testament gaat uitleggen dan kan redeneren dat de kinderen een erfdeel overeenkomend met hun legitieme krijgen. Waar mag een testateur onder het oude recht over beschikken? Over alles behalve het legitieme deel. Vervolg vraag is de legitieme onder het oude of het nieuwe recht. In dit geval is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst op te maken dan wel het voor te leggen aan de rechter voordat er een verklaring van erfrecht wordt afgegeven.