Tweetrapsregeling zonder alternatieve erfstelling wie zijn de erfgenamen?
6 september 2017 Door: Peter Duijzend

In veel oude testamenten voor samengestelde gezinnen is een tweetrapsregeling opgenomen voor het geval de eerst stervende echtgenoot voor zijn/haar echtgenoot komt te overlijden. De echtgenoot is bezwaarde en de kinderen en stiefkinderen zijn verwachters. Als er geen alternatieve erfstelling is opgenomen dan is de vraag of je de wettelijke regeling moet toepassen (alleen eigen kinderen erfgenaam) of dat je rekening houdt met de tweetrapsregeling. Volgens het Handboek Erfrecht en de parlementaire geschiedenis moet je tot de conclusie komen dat: “De verwachter is volgens de klaarblijkelijke bedoeling van de erflater de onmiddellijke erfgenaam als de bezwaarde ontbreekt.” Met andere woorden de verwachters zijn dus de directe erfgenamen als een alternatieve erfstelling ontbreekt. (bron: Zie Meijers T-M p. 323. Parl. Gesch. Vast p. 286)

,