Tot 3 maanden na het overlijden kan je de wettelijke verdeling ongedaan maken
23 september 2014 Door: Peter Duijzend

Ben je gehuwd/geregistreerd als partners, heb je kinderen en is er geen testament (of een testament met daarin de wettelijke verdeling) dan geldt erfrechtelijk de wettelijke verdeling. Bij de wettelijke verdeling bepaalt de wet dat de langstlevende de hele erfenis krijgt. De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen. Hun erfdeel wordt omgerekend in een geldbedrag (vordering). Zij krijgen daarvoor dus een geldvordering op hun langstlevende ouder. Op deze manier kan de langstlevende ouder vrij beschikken over het hele vermogen en ongestoord verder leven.

Geldvordering kinderen bij een wettelijke verdeling

De kinderen kunnen hun geldvordering pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder of bij diens faillissement/schuldsanering (het testament kan nog meer opeisbaarheidsgronden bevatten). Over de vordering wordt een rentepercentage vergoed ter correctie van de inflatie. Deze rente moet binnen 8 maanden na het overlijden vastgesteld worden anders is deze vordering meestal renteloos (art. 1 lid 3 SW). Let op dit heeft fiscale gevolgen!!!!
Het is belangrijk bij de wettelijke verdeling om de vordering van de kinderen goed te berekenen en vast te leggen.

Wettelijke verdeling ongedaan maken

De langstlevende ouder heeft de keuze om de wettelijke verdeling ‘ongedaan te maken‘ (4:18 BW). Dat kan een optie zijn als de langstlevende ouder en de kinderen een andere verdeling willen maken. Wanneer is de wettelijke verdeling ongedaan maken verstandig?: stel een van de kinderen wil de woning overnemen (zonder overdrachtsbelasting) of er is ondernemingsvermogen. Ongedaanmaking moet binnen 3 maanden na het overlijden gebeuren; dit is een erg korte termijn. Vraag eerst advies aan ons notaris als je als langstlevende ouder de wettelijke verdeling ongedaan zou willen maken.

Hoe maak ik de wettelijke verdeling ongedaan?

Wij kunnen dit voor je regelen. Het is noodzakelijk dat hiervoor een notariële akte wordt opgesteld. Deze notariële akte  wordt door de notaris ingeschreven in het boedelregister. De extra kosten voor een dergelijke notariële akte bedragen in combinatie met een verklaring van erfrecht  € 275,-. Neem contact met ons op.

Erfdelen gedeeltelijk uitkeren

Het is ook mogelijk om de wettelijke verdeling in stand te laten en toch een deel van de erfenis uit te keren zonder dat er een schenking wordt geconstateerd. Dit kan als de erfgenamen een renteovereenkomst sluiten met een rente van 6%. Let op! Een renteovereenkomst heeft gevolgen voor de verschuldigde erfbelasting. Laat je dus goed voorlichten alvorens je besluit de wettelijke verdeling ongedaan te maken of in stand te laten met een renteovereenkomst.

Verklaring van erfrecht nodig zonder gedoe? En geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service.  Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online.