Testament
6 februari 2014 Door: Peter Duijzend

In een testament is vastgelegd wie de erfgenamen van een overledene zijn, en wie wat erft. Het is alleen mogelijk in een testament af te wijken van het standaard erfrecht. De notaris die het testament opstelt, meldt het aan bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Zo kan elke notaris nagaan of er een testament is gemaakt en waar het zich bevindt.