Ik ben benoemd tot beheersexecuteur.  Wat zijn mijn taken?
2 februari 2014 Door: Peter Duijzend

Als beheersexecuteur bent u verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene. U heeft onder andere de volgende taken: Het beheren van de nalatenschap namens de erfgenamen. Het regelen van de uitvaart. Een beschrijving maken van alle bezittingen en schulden. Uitzoeken wat de positie is van de erfgenamen. Gaan zij aanvaarden of verwerpen? Het betalen van schulden, inclusief erfbelasting en/of begrafeniskosten. Als executeur bent u verplicht namens de erfgenamen aangifte voor de erfbelasting doen. Let op! U bent dan ook aansprakelijk voor het betalen van de erfbelasting. Het uitkeren van de legaten of zorgen dat zij worden afgegeven. Als u klaar bent met uw taak dan moet u rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Dat betekent dat alle uitgaven en inkomsten controleerbaar moeten zijn, bijvoorbeeld met facturen of bankoverzichten. Speciale opdrachten uitvoeren die in het testament zijn opgenomen (zorgen voor onderkomen van huisdieren). Als beheersexecuteur zorgt u niet voor de verdeling van de bezittingen. Dat moeten de erfgenamen zelf doen.