Stiefkleinkinderen en schenkbelasting welk tarief is van toepassing?
13 november 2018 Door: Peter Duijzend

Ik wil een schenking doen aan een stiefkleinkind van mijn overleden partner. Welk tarief is van toepassing? Kinderen zijn fiscaal gedefinieerd in art. 2 AWR als eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. In het Burgerlijk Wetboek is in artikel 1:3 lid 2 BW opgenomen dat: “Door huwelijk of door geregistreerd partnerschap ontstaat tussen de ene echtgenoot dan wel de ene geregistreerde partner en een bloedverwant van de andere echtgenoot dan wel de andere geregistreerde partner aanverwantschap in dezelfde graad als er bloedverwantschap bestaat tussen de andere echtgenoot dan wel de andere geregistreerde partner en diens bloedverwant.” Deze band blijft fiscaal bestaan ookal is het huwelijk is ontbonden. In de Successie geldt er door artikel 19 SW een extra vereiste dat het huwelijk door overlijden moet zijn ontbonden. In de Successiewet is weer de kwalificatie van partner gelijkgesteld met het huwelijk (artikel 1a SW). De kinderen van uw partner kwalificeren als uw relatie voldoet aan het partnerbegrip als stiefkinderen en daarmee als het goed is ook hun kinderen als uw stiefkleinkinderen. Zekerheidshalve adviseren wij u om dit na te vragen bij de Belastingdienst.