Schenkingen op papier vervallen zonder notariële akte
9 april 2015 Door: Peter Duijzend

Schenkingen op papier vervallen zonder notariële akte. Als een schenking de strekking heeft dat zij pas na het overlijden van de schenker zal worden uitgevoerd, en zij niet reeds tijdens het leven van de schenker is uitgevoerd, vervalt de schenking op papier met het overlijden van de schenker, tenzij de schenking door de schenker persoonlijk is aangegaan en van de schenking een notariële akte is opgemaakt. Doordat de schenkingen vervallen vormen zij geen aftrekpost voor de verschuldigde erfbelasting met als resultaat dat je meer erfbelasting verschuldigd bent.

Bij de Rechtbank Den Haag speelde het volgende: Bij onderhandse aktes heeft erflaatster (de moeder) in de jaren 2008, 2009 en 2010 diverse schenkingen aan haar kinderen gedaan welke door haar schuldig zijn gebleven. In december 2011 is erflaatster overleden en was op de schuldig gebleven bedragen nog niks afgelost. De rechtbank oordeelt dat de schuldig gebleven bedragen niet voor aftrek op de nalatenschap in aanmerking komen, omdat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat de schenkingen niet de strekking hadden om pas na het overlijden van erflaatster te worden uitgevoerd. Moeder heeft een aantal keren de kans gehad om de schulden af te lossen maar dat had zij niet gedaan. Volgens de Belastingdienst had moeder onvoldoende geld op haar rekening staan om de schulden daadwerkelijk af te lossen. De Belastingdienst stelde dan ook  dat de schenkingen pas na het overlijden van moeder moesten en konden worden uitgevoerd.  De rechter volgde de redenatie van de Belastingdienst en stelde vast dat de schenkingen waren vervallen.  De erfgenamen konden de geschonken bedragen niet als schuld aftrekken van de belastbare erfenis.

Bron: Rechtbank Den Haag, 4 november 2014 (gepubliceerd 7 april 2015), ECLI:NL:RBDHA:2014:16807

Schenken op papier ? VanDeNotaris.nl heeft veel praktische ervaring met schenken op papier. Stel je eigen schenkingsakte samen. Wij zorgen voor afwikkeling via een notaris en inschrijving in het centraal testamentenregister (CTR). Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier schenking op papier online.