Restant uitvaartverzekeringsuitkering bij een negatieve nalatenschap
30 augustus 2016 Door: Peter Duijzend

“Mijn vader is onlangs overleden en ik heb de uitvaart geregeld. Nu heeft mijn vader een negatieve nalatenschap. De uitvaart was verzekerd. Na aftrek van alle uitvaartkosten is er een bedrag overgebleven van de uitvaartverzekeringsuitkering. De uitvaartverzekering wil dat bedrag naar mij overmaken. Als ik daarmee instem heb ik dan meteen ook alles zuiver aanvaard of niet? Want ik wil niet de schulden van mijn vader hebben namelijk!”

Uitvaartverzekering en restant uitvaartverzekeringsuitkering

Een uitvaartverzekering is in beginsel geen erfrechtelijke verkrijging. Het is een uitkering krachtens overeenkomst. Hierop zijn ander regels van toepassing. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet je gaan kijken naar de begunstiging op de polis (7:967 BW). In eerste instantie wordt er gekeken of de persoon die de premies ook heeft betaald ook de verzekerde is. Dit kunnen dus verschillende personen zijn. Als de persoon die de verzekering heeft afgesloten ook de overledene is dan wordt er gekeken of er een (huwelijks)partner is. Is er geen partner dan wordt het betaald aan de kinderen. Als er geen kinderen zijn dan wordt het uitgekeerd aan de wettelijke erfgenamen. Als er uitgekeerd wordt op basis van de polis aan de kinderen dan kan het innen van het geld niet gezien worden als een aanvaardingshandeling.

Valt de polis direct in de nalatenschap dan kan het innen van een vordering gezien worden als een daad van zuivere aanvaarding. Wanneer valt een polis in de nalatenschap? Dat is het geval wanneer er geen begunstigde is aangewezen (blanco polis), wanneer de verzekeringnemer zichzelf als begunstigde heeft aangewezen en wanneer alle begunstigden de begunstiging niet aanvaarden. De verzekeringsnemer kan de verzekeringsuitkering die hij voor zichzelf bedongen heeft niet uitzonderen van zijn vermogen. Het voorwaardelijk recht op een uitkering maakt namelijk onderdeel van zijn vermogen en dus nalatenschap (en gehuwd in gemeenschap van goederen onderdeel van de huwelijksgoederengemeenschap).

Je moet dus goed beoordelen of de uitkering in de nalatenschap valt of een “zelfstandig recht” is. Een zelfstandig recht gaat buiten de nalatenschap om.

 

2 reacties op “Restant uitvaartverzekeringsuitkering bij een negatieve nalatenschap”

 1. Frans Tigchelaar schreef:

  Ik heb bovenstaan bericht over hoe wordt omgegaan met het restand uit een uitvaartverzekering met belangstelling gelezen.
  Ik vraag mij af of schuldeisers toch nog hun vordering kunnen gestand doen bij de kinderen bij verwerping en als het restbedrag naar de kinderen is gegaan?
  Kunt u mij daar een antwoordop geven?

  1. Peter Duijzend schreef:

   Als schuldeiser kan je, je vorderingen verhalen op de erfgenamen. Als de kinderen verworpen hebben dan zijn zij geen erfgenaam. Het innen van een restantbedrag van een verzekeringspolis die buiten de nalatenschap om gaat, maakt je nog geen erfgenaam. Deze biedt dus geen verhaal voor schuldeisers van de nalatenschap.

Reacties zijn uitgeschakeld.