Wat staat er in de rekening en verantwoording van een executeur
25 mei 2021 Door: Peter Duijzend

Als je taak erop zit als executeur dien je rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Je rekening en verantwoording als executeur houdt in dat je als executeur inzicht moet geven in de manier waarop je, je taken hebt uitgevoerd. Je geeft dus een (uitgebreide) toelichting van je werkzaamheden en de daarmee verband houdende kosten. Er is geen voorgeschreven vorm waarin je als executeur de rekening en verantwoording moet geven. Het is gebruikelijk om een overzicht van de opbrengsten en schulden van de nalatenschap te geven vanaf het moment van overlijden van de erflater. Je neemt op wat je gaat uitkeren aan de erfgenamen en wat daarvan is ingehouden aan kosten, erfbelasting en executeurskosten en je executeursloon. Kijk hier naar een voorbeeld voor rekening en verantwoording voor bewindvoerders>>>>