Heb ik recht op de partnervrijstelling in de successiewet als ik niet op hetzelfde adres ben ingeschreven?
16 oktober 2018 Door: Peter Duijzend

Nee, je hebt geen recht op de partnervrijstelling. In artikel 5a, lid 1, van de AWR staat het partnerbegrip. Daarin is opgenomen: “de ongehuwde meerderjarige persoon waarmee de ongehuwde meerderjarige belastingplichtige een notarieel samenlevingscontract is aangegaan en met wie hij staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland”. In de Successiewet is een speciaal partnerbegrip opgenomen voor de Successiewet: Artikel 1a SW “1. In afwijking van artikel 5a, eerste lid, onderdeel b, van de AWR worden voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen twee ongehuwde personen slechts als partner aangemerkt indien zij 6 maanden voorafgaand aan het overlijden: a. beiden meerderjarig zijn; b. op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de basisregistratie personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende registratie buiten Nederland; c. ingevolge een notarieel samenlevingscontract een wederzijdse zorgverplichting hebben; d. geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn, en  e. niet met een ander aan de in de onderdelen a tot en met d genoemde voorwaarden voldoen.” Het feitelijke samenwonen is dus niet voldoende. Inschrijving in de Basis Registratie Personen is noodzakelijk. Dit aldus het Hof ECLI:NL:GHSHE:2018:2864