Opstelten: ‘Hof helder over teruggave erf- en schenkbelasting’
16 september 2014 Door: Peter Duijzend

Particulieren hebben definitief geen recht op teruggave van erf- en schenkbelasting vanwege het onderscheid in de Successiewet tussen de belasting van ondernemingsvermogen en particulier vermogen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een ‘helder’ antwoord gegeven op de vraag of dit onderscheid discriminerend is. Opstelten geeft hiermee antwoord op Kamervragen van Mei Li Vos (PvdA) naar aanleiding van de uitspraak van het EHRM over de werkwijze van Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO).

De stichting beweerde dat het onderscheid in de Successiewet tussen de belasting van particulier vermogen en ondernemingsvermogen kan leiden tot belastingteruggave. Met de uitspraak van het hof is, zo zegt Opstelten, de procedure hierover definitief beëindigd.

Loze verwachtingen en valse voorwendselen
Vos wilde tevens van de minister weten of hij de mening deelt dat stichtingen, zoals SMCO, valse voorwendselen gebruiken voor eigen geldelijk gewin. Volgens het Tweede Kamerlid laten zij particulieren betalen voor een juridische dienst die loze verwachtingen wekt. Opstelten geeft aan dat die vraag, als het gaat om individuele personen, het best kan worden beantwoord door de burgerlijke rechter. Daarnaast is het aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om een beoordeling te maken of sprake is van een oneerlijke handelspraktijk. Een voorbeeld van een oneerlijke handelspraktijk is misleidende reclame. De ACM kan daar eigenhandig tegen optreden, maar als consumenten van mening zijn dat een reclame-uiting misleidend is, kunnen zij ook een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC). De minister legt uit dat de RCC ook zonder melding van de consument kan optreden. Deze bevoegdheid wordt echter – terughoudend – toegepast als aanvulling op de klacht van de consument.

Bron: KNB

, ,