Opeisen vordering bij stiefouder
18 februari 2016 Door: Peter Duijzend

Mijn vader is in 2003 overleden. Deze heeft ons toen bijna € 100.000,- nagelaten. Mijn moeder, zus en ik waren de erfgenamen. Mijn moeder heeft als langstlevende het geld onder zich gehouden. Zij is hertrouwd. Nu is mijn moeder recentelijk overleden. Mijn stiefvader zegt: ,,dat wij nergens recht op hebben en pas erven als hij overlijdt”. Er is door niemand een testament opgemaakt. Mijn vraag is dan ook of het deel van mijn vader op dit moment opeisbaar is. En of wij vast moeten laten stellen wat de geldvordering op mijn stiefvader wordt omdat mijn moeder overleden is.

Wettelijke verdeling

De nalatenschap van jouw vader betreft een wettelijke verdeling 4:13BW.  Bij een wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot alle goederen en de kinderen krijgen slechts een vordering op de langstlevende. Toen je moeder ging hertrouwen had je de eerste mogelijkheid om goederen ter waarde van jouw vordering op te eisen. Dit is waarschijnlijk niet gebeurd.

Wilsrechten

Nu je moeder overleden is, is wederom de wettelijke verdeling van toepassing tussen de stiefouder en de kinderen. Alle goederen gaan naar de stiefouder en de kinderen krijgen slechts een vordering op de stiefouder. De wetgever heeft deze situatie niet wenselijk geacht. Je vordering in verband met het overlijden van je vader is opeisbaar geworden door het overlijden van je moeder. In de wet is een regeling opgenomen dat je om geld kan vragen of om familiestukken met een maximale waarde van je vordering.

Door het overlijden van je moeder heb je nu ook een vordering gekregen op je stiefvader. Je kan eisen dat deze vordering voldaan wordt door middel van het overdragen van familiestukken tot een waarde gelijk aan de vordering.  De overdracht vindt, tenzij de stiefouder daarvan afziet, plaats onder voorbehoud van het vruchtgebruik van de goederen. Wilsrechten kunnen alleen worden uitgeoefend op nalatenschapsgoederen, of op goederen die hebben behoord tot een gemeenschap van goederen, waarin de overledene was gehuwd. Ook goederen die daarvoor in de plaats gekomen zijn, vallen onder deze categorie.

Vaststellen vordering

De stiefouder moet meewerken aan het vaststellen van de vordering. De berekening van die vordering geschiedt aan de hand van het saldo van de nalatenschap. De vaststelling van de vordering gebeurt door de stiefouder en kinderen in onderling overleg. Als je het niet eens kan worden dan kan je dat via de rechter laten vaststellen.

Verklaring van erfrecht nodig ? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. Lees meer over de kosten voor een verklaring van erfrecht>>>
, ,