Opeisen erfdeel als je in de bijstand zit
3 maart 2020 Door: Peter Duijzend

In het testament van mijn moeder is opgenomen dat bij opname in een verzorgingshuis waarvoor een vermogenstoets geldt wij ons kindsdeel (erfdeel) kunnen opeisen. Mijn vader is onlangs in zo’n verzorgingshuis opgenomen. Inmiddels is ook zijn huis verkocht. Nu het huis verkocht is kunnen wij het kindsdeel opeisen, eerder was niet mogelijk het geld zat namelijk in het huis. Helaas zit ik in de bijstand. Hieronder een aantal vragen over de erfenis en de bijstand:

Moet ik mijn kindsdeel nu al opeisen en mijn bijstand stoppen of mag ik mijn kindsdeel eventueel nog laten staan op de rekening van mijn vader ? In dat geval beschik ik nog niet over dat vermogen?

Ja, je moet je kindsdeel opeisen. De gemeente kan jou als bijstandsgerechtigde zelfs daartoe verplichten. Het opeisen van je erfenis kan er namelijk voor zorgen dat je geen bijstand meer nodig hebt. Volg je die verplichtingen niet dan kan dat leiden tot vermindering of beëindiging van je bijstand (art. 55 van de Participatiewet).

Je bent als bijstandsgerechtigde verplicht om je medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Participatiewet (art. 17 Participatiewet). Je moet het dus uit eigen beweging melden dat je kindsdeel opeisbaar is. De gemeente zal je dan verplichten om je vordering op te eisen. Als je dat niet doet dan kan dit een reden zijn om je bijstand in te trekken (art. 54 lid 4 Participatiewet). Het bewust parkeren bij je vader en niet melden is fraude!

Inlichtingen plicht

Als ik uit de bijstand ga/moet i.v.m. vermogen boven de vermogensgrens van de bijstand moet ik het dan aan de gemeente melden of is geen bijstand meer ontvangen dan ook geen inlichtingenplicht meer?

Het lijkt mij dat als je geen bijstand meer ontvangt, je ook geen inlichtingen plicht meer hebt. Jaag je, je erfenis erdoorheen en doe je weer een beroep op de bijstand dan kan die geweigerd worden>>>.

Langstlevende testamenten en de bijstand

Artikel 58 lid 2 f Participatiewet biedt de gemeente de mogelijkheid om bijstand terug te vorderen als wel het vermogen hebt maar je er nog niet over kan beschikken zoals een vordering op de langstlevende ouder. In het geval van een langstlevende testament kan je op basis van de hiervoor genoemde bepaling concluderen dat de gemeente tot terugvordering kan overgaan zodra je over de erfenis kan beschikken. Dat is normaal gesproken bij het overlijden van de langstlevende danwel op het moment dat de erfenis opeisbaar is op basis van een testament. In de rechtspraak is bepaald dat de gemeente moet kijken naar hetgeen je daadwerkelijk ontvangt en niet naar het moment dat je moeder overleed (ECLI:NL:CRVB:2019:2607).

Terugvorderen bijstand na erfenis

Kan de gemeente bijstand terugvorderen vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is of pas op het moment dat het geld vrij gekomen is?

Je zal dit moeten melden. Het is dan aan de gemeente om te bepalen of ze de bijstand vanaf het moment van opeisbaar zijn als lening zien of pas vanaf het moment van verkoop. Het meest logische lijkt mij vanaf het moment dat de erfenis opeisbaar is.

Overdracht koopwoning en dus vrijkomen kindsdeel moet nog gebeuren en testament was niet eerder inzichtelijk voor mij en daardoor ook niet mogelijk het eerder te melden. En is niet weten en dus nog niet gemeld hebben aan de gemeente per definitie uitkeringsfraude? en dus terugbetaling bruto met boete?

Het zal aan de gemeente zijn om dat te beoordelen. Was het overlijden van je moeder al bekend bij de gemeente? Had je toen al een bijstandsuitkering? Hadden ze het toen al niet moeten omzetten in een lening? Hoe kan het dat je pas later achter het testament komt? Heb je, je erfenis aanvaard? Was er een verklaring van erfrecht opgesteld? Heb je meegewerkt aan de aangifte erfbelasting?