Wanneer is legitieme portie opeisbaar bij een wettelijke verdeling?
5 februari 2020 Door: Peter Duijzend

Een legitieme vordering is in beginsel opeisbaar 6 maanden na het overlijden (4:81 lid 1 BW). Als er sprake is van een wettelijke verdeling dan is de vordering pas opeisbaar als de langstlevende komt te overlijden, failliet gaat of in de schuldsanering komt. Als er geen sprake is van een wettelijke verdeling maar van samenwoners dan moet er een notarieel samenlevingscontract zijn en een bepaling opgenomen worden in het testament om te voorkomen dat de legitieme binnen 6 maanden ingeroepen kan worden (4:82 BW).

,