Notariaat staat achter wetsvoorstel bescherming erfgenamen
11 mei 2014 Door: Peter Duijzend

Het notariaat onderschrijft het wetsvoorstel waardoor erfgenamen die zuiver hebben aanvaard beschermd worden tegen onverwachte schuld. Dit staat in een brief die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) aan staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie hebben gestuurd. Dit als reactie op het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden.

Teeven wil een bepaling opnemen voor de uitzonderlijke situatie waarin een erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en nadien met een onverwachte schuld wordt geconfronteerd. Die zou dan naar de kantonrechter kunnen gaan om te verzoeken deze onverwachte schuld niet (geheel of gedeeltelijk) uit eigen vermogen te hoeven voldoen. Het gaat dan om schulden die de erfgenaam niet had kunnen voorzien.

Uitzonderingssituatie

De beroepsorganisatie schrijft dat het goed is te beseffen dat de voorgestelde regeling slechts een uitzonderingssituatie betreft. De regeling is geen principiële wijziging van het in Nederland geldende stelsel van aanvaarding van nalatenschappen. Er zijn enkele rechterlijke uitspraken bekend waaruit blijkt dat rechters ook zonder wettelijke grondslag deze redelijkheid en billijkheid in het verleden al toepasten. De voorgestelde regeling biedt daarom vooral de rechterlijke macht een goede wettelijke grondslag hiervoor.

Bewustwording publiek

Daarnaast laten de KNB en EPN weten dat het van groot belang is dat het publiek zich bewust wordt van de geldende aanvaardingsfictie waarbij het zich kan voordoen dat een erfgenaam al zuiver heeft aanvaard door bijvoorbeeld betalingen ten laste van de nalatenschap te doen of over de inboedelgoederen te beschikken. Een aandachtspunt blijft dat een cliënt zich vaak pas meldt bij een notaris nadat al feitelijke gedragingen in de afwikkeling van een nalatenschap zijn verricht en beneficiaire aanvaarding niet meer mogelijk is. Hier ligt dan ook een taak voor de overheid om het publiek nadrukkelijk voor te lichten over de rol van de notaris en het voor erfgenamen grote belang van een tijdige inschakeling van de notaris als adviseur.

Bron: KNB

, , ,