Naar wie vererft een aandeel in een onverdeelde boedel?
5 september 2017 Door: Peter Duijzend

Een erfgenaam overlijdt voordat een boedel is verdeeld er dus sprake van een onverdeelde boedel. Wie erven dan het aandeel in de onverdeelde boedel? Zijn dat de erfgenamen van de erfgenaam of alleen de kinderen van de erfgenaam? Als een erfgenaam met een aandeel in een onverdeelde boedel komt te overlijden, vererft zijn of haar aandeel naar diens erfgenamen. Als de erfgenaam een testament heeft gemaakt, wijst die de erfgenamen aan en anders bepaald de wet wie de erfgenamen zijn van de overleden erfgenaam. Tot zijn nalatenschap behoort dan ook zijn aandeel in de onverdeelde boedel.