Wat moet een vereffenaar doen als er geen of onvindbare erfgenamen zijn?
19 mei 2017 Door: Peter Duijzend

Als vereffenaar moet je bij het verkopen van spullen die behoren tot de nalatenschap zoveel mogelijk overleggen met de erfgenamen (4:215 BW lid 2). Maar wat als de erfgenamen nog onbekend of onvindbaar zijn? Volgens een kantonrechter in Rotterdam betekent “zoveel mogelijk” dat als je niet kan overleggen met de erfgenamen (onbekend of onvindbaar) dat je als vereffenaar naar eigen inzicht en goeddunken kan kiezen welke goederen de vereffenaar te gelde maakt en ook de wijze waarop. De kantonrechter zag voor zichzelf geen rol van betekenis en toestemming was niet vereist. Nadere instructies op grond van 4:210 BW heeft de kantonrechter dus niet gegeven. Het verzoek is afgewezen.