Minderjarige en de vereffening van een nalatenschap
18 juli 2019 Door: Peter Duijzend

Mijn zus is overleden. Zij woonde alleen in een huurhuis met haar minderjarige zoon. Ze was gescheiden. Haar zoon is dus haar erfgename. Zijn vader is vanzelfsprekend zijn vertegenwoordiger. Wij hebben al veel geregeld: huur opgezegd, abonnementen stopgezet etc. Mijn zus heeft geen schulden. Haar bankrekening (met positief saldo) bestaat nog. Hoe moeilijk moeten we nu helemaal gaan doen? Om de rekening op te heffen en om (de vader van) haar zoon over het geld te laten beschikken, hebben we wellicht notariële/gerechtelijke documenten nodig.

Een kind kan volgens jullie web site alleen beneficiair aanvaarden. Moeten we daarvoor naar de rechter? En moeten we dan door die hele “beneficiair aanvaarden”-procedure met notariële boedelbeschrijving? Waarom een boedelbeschrijving? Alles is toch gewoon voor die arme jongen? Daar zijn mijn ouders en de vader het over eens. Kan dit niet makkelijker?

Moeten wij naar de rechter?

Nee, minderjarige kinderen hebben na het verstrijken van een periode van 3 maanden na het overlijden automatisch beneficiaire aanvaardt tenzij de vader dus binnen 3 maanden anders besluit.

Waarom een boedelbeschrijving?

Er moet een duidelijk beeld komen van de nalatenschap. Dat kan alleen maar als alles (alle bezittingen en schulden) netjes beschreven zijn. De bezittingen en schulden dienen op een duidelijke wijze te worden beschreven en gerubriceerd in een boedelbeschrijving.

Moeten wij de volledige procedure volgen bij beneficiaire aanvaarding?

Nee maar eigenlijk ja! In artikel 4:204 BW staat dat de procedure niet gevolgd hoeft te worden als een wettelijke vertegenwoordiger (in dit geval de vader) de rechter een verzoek doet voor een ontheffing van de vereffening. Hierbij moet hij aantonen dat de nalatenschap positief is. Dat doe je met een boedelbeschrijving. Voor een dergelijke procedure ben je griffierechten verschuldigd. Het is dus makkelijker om gewoon een boedelbeschrijving op te sturen naar de Rechtbank (hierbij een model boedelbeschrijving).

Een duidelijke instructie tref je hier aan: Richtlijnen vereffening nalatenschap.