Mag een notaris in het BRP kijken voor een vereffening nalatenschap?
29 maart 2024 Door: Peter Duijzend

Notarissen mogen op grond van het autorisatiebesluit BRP-gegevens opvragen en gebruiken om hun wettelijke werkzaamheden uit te voeren en als zij deze nodig hebben voor de afwikkeling van een boedel. Ook wanneer de rechter een vereffenaar moet benoemen mag de notaris die gegevens doorspelen aan de rechter. Het ligt anders als derde partijen aan de notaris vragen om BRP-gegevens aan te leveren zonder dat zij op grond van het autorisatiebesluit bevoegd zijn om die zelf op te vragen. In dat geval is verstrekking van die gegevens niet toegestaan.