Mag een biologisch kind ook de vrijstelling erfbelasting toepassen?
27 mei 2022 Door: Peter Duijzend

Het komt voor dat een kind juridisch een andere vader heeft dan biologisch het geval is. Wettelijk gezien heb je alleen maar recht op toepassing van de vrijstellingen voor de erfbelasting als je juridische vader overlijdt. Onlangs heeft het Hof bepaald dat ook een biologisch kind de kindvrijstelling en tarief 1 voor wat betreft de erfbelasting mag toepassen. Een biologisch kind is een bloedverwant in de eerste graad van zijn biologische ouder. Op grond van de tekst van artikel 2, lid 3, onderdeel i, van de AWR, en ook op grond van het spraakgebruik lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat een kind, door de biologische bloedverwantschap, als bloedverwant en daarmee als kind als bedoeld in artikel 32, lid 1, aanhef en ten vierde, onderdeel c, van de SW, kan worden gezien. ECLI:NL:GHARL:2022:4050