Levensverzekeringsuitkering en de huwelijksgoederengemeenschap
3 november 2017 Door: Peter Duijzend

Wie heeft recht op de levensverzekeringsuitkering als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen (huwelijksgoederengemeenschap)? Jan en Marie hebben een kruislings gesloten levensverzekering. Bij de polis van Jan is Jan verzekeringsnemer en begunstigde. Marie is verzekerde. Marie overlijdt. Aangezien Jan getrouwd is in gemeenschap van goederen en verzekerde en begunstigde is valt het recht op de uitkering in de gemeenschap. De helft van de verzekeringsuitkering valt in de nalatenschap. Het resultaat is anders als er sprake was van huwelijkse voorwaarden of samenwoners. Als de polis niet kruislings is afgesloten dus Marie is verzekerde en verzekeringsnemer en Jan is begunstigde dan valt de uitkering pas in de gemeenschap als de begunstiging op het moment van overlijden niet meer herroepelijk was of reeds was aanvaard. In veel polissen is opgenomen dat de verzekeringsnemer zolang die leeft de bevoegdheid heeft een andere begunstigde aan te wijzen. Dit recht komt te vervallen als de begunstigde met schriftelijke toestemming van de verzekeringsnemer de begunstiging heeft aanvaard. Indien een levensverzekeringsuitkering aan te merken is als gift kan er ingekort (4:126 lid 2 onder b BW) worden.