Legitieme portie kleinkind
26 november 2019 Door: Peter Duijzend

Mijn vader en moeder zijn gescheiden en hebben twee kinderen. Mijn vader is weer hertrouwd en heeft uit dit huwelijk 1 kind. Nu is zijn tweede vrouw (mijn stiefmoeder) 7 jaar geleden overleden. Mijn broer is al meer dan 10 jaar geleden overleden. Mijn broer had 1 kind en was getrouwd. Nu wil mijn vader niet dat er iets van zijn nalatenschap naar hun toe gaat. Hij heeft een testament met daarin alleen mijn zus en mij vernoemt. Is dit voldoende om er voor te zorgen dat zij niets krijgen mijn vader.

Erfrechtelijke schulden

Aandachtspunt in jouw verhaal is het vooroverlijden van je stiefmoeder. Als zij geen testament heeft gemaakt zal de wettelijke verdeling van toepassing zijn geweest. Je vader heeft als langstlevende de volledige nalatenschap ontvangen en daarbij is een schuld ontstaan aan je stiefzus. Op het moment dat je vader komt te overlijden is deze vordering opeisbaar. Van belang is dus om uit te zoeken hoe groot deze vordering is en of er mogelijk nog een rente over verschuldigd is.

Legitieme portie kleinkind

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Zo is het met onterven ook. In het testament van je vader zijn jij en je zus benoemd tot erfgenamen. In feite is daarmee impliciet het kind van je broer onterft. Als er geen testament zou zijn geweest zou dat kind bij plaatsvervulling hebben geërfd. Dit kind treedt in de wettelijke rechten van je overleden broer 4:63 lid 2 BW. Dit betekent dat hij of zijn een beroep kan doen op zijn of haar legitieme. Hij of zij kan dus binnen vijf jaar na het overlijden van je vader een beroep doen op de legitieme. Het is dus niet gezegd dat er een beroep volgt op de legitieme. Blijft deze uit dan heb je met succes iemand onterfd.

Of het testament voldoende is zal pas vijf jaar na zijn overlijden blijken en zoveel eerder als er een beroep gedaan is op de legitieme.

,