Legaat van resterende termijnen bij periodieke gift
2 januari 2015 Door: Peter Duijzend

De Staatssecretaris van Financiën heeft in het Giftenbesluit 2014 bepaalt dat er ook sprake kan zijn van een periodieke gift als de schenker via een legaat bepaalt dat bij zijn overlijden de resterende termijnen van een periodieke gift, ineens aan de instelling of de vereniging worden uitgekeerd. Als een schenker een duur kunstwerk wil schenken en daarbij wil profiteren van maximaal belastingvoordeel dan wordt dit in de vorm van een periodieke gift gedaan. Het probleem bij deze vorm was tussentijds overlijden. Dit probleem werd in de praktijk opgelost door in de overeenkomst te bepalen dat de resterende termijnen in een keer worden uitgekeerd bij overlijden. Echter hiermee kwalificeerde de gift niet meer als periodieke gift en verdween het fiscaal voordeel.

Periodieke gift

Van een periodieke gift is namelijk alleen sprake als is overeengekomen dat de uitkeringen of verstrekkingen vijf of meer jaren zullen worden voldaan en dat deze uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker. Hierdoor bestaat de wezenlijke onzekerheid die kenmerkend is voor de periodieke gift, en die de periodieke gift onderscheidt van de schenking van een vast bedrag in termijnen.

Soms wil de schenker dat na zijn overlijden de resterende termijnen ineens worden uitgekeerd. In de praktijk bestaat die wens vooral bij giften in natura, zoals bij het hiervoor genoemde voorbeeld van een schenking van een kunstvoorwerp, waarbij jaarlijks een evenredig deel van dat kunstvoorwerp in eigendom overgaat. Dit omdat het uitdrukkelijk de bedoeling is dat de eigendom van het kunstvoorwerp uiteindelijk geheel aan het museum wordt overgedragen.

Als in een clausule in de schenkingsovereenkomst zelf of in een aanvullende overeenkomst is overeengekomen dat de resterende termijnen bij overlijden ineens worden uitgekeerd, is echter niet voldaan aan het onzekerheidsvereiste. De gift wordt dan niet als periodieke gift aangemerkt. Een gift kan wel als periodieke gift kwalificeren als de schenker in zijn testament een legaat aan de instelling of vereniging opneemt ter grootte van de restende termijnen. In dat geval blijft sprake van een onzekere factor omdat het legaat door de schenker eenzijdig kan worden gewijzigd.

De resterende termijnen die na overlijden worden uitgekeerd zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een schenker die zijn overlijden voorziet doet er verstandig aan om de schenkingsovereenkomst afhankelijk te maken van 2 levens en er zodoende voor te zorgen dat zijn erfgenamen de inkomstenbelastingaftrek kunnen genieten.

Bron: Schenkservice