Kleinkindlegaten maken de erfenis negatief, kantonrechter verleent machtiging voor gedeeltelijke verwerping
10 oktober 2018 Door: Peter Duijzend

Met kleinkindlegaten kan je leuk besparen op de erfbelasting. Je mag iets van € 20.000,- belastingvrij legateren aan je kleinkinderen. Je moet wel in de gaten houden dat de erfgenamen niet de dupe worden van te hoge kleinkindlegaten. Legaten zijn namelijk schulden van de nalatenschap. Als een erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaardt dan moet hij instaan voor de schulden van de nalatenschap.

Gedeeltelijke verwerping legaat

De kantonrechter in Gelderland heeft vonnis gewezen in een nalatenschap waarbij er sprake was van een testament waarin de kleinkinderen het vrijgestelde bedrag is gelegateerd. Er werd slechts verwezen naar de hoogte van de fiscale vrijstelling en geen maximum opgegeven. Volgens de erfgenamen was dit te veel en zij vroegen een machtiging om de legaten volledig te mogen verwerpen.

De kantonrechter is tot de conclusie gekomen dat verwerping van het legaat niet in het belang van de kleinkinderen is te achten wanneer zij daardoor geen legaat zouden krijgen. Aannemelijk is geworden dat testateur een bedrag van € 5.000,= per kleinkind in de vorm van een legaat wilde geven. De kantonrechter verleent daarom een machtiging tot verwerping van het legaat voor zover dit het bedrag van € 5.000,= per kleinkind te boven gaat.

B.E.M. clausule

Om te voorkomen dat de ouders zich over het geld gingen ‘ontfermen’ van hun minderjarige kinderen bepaalde de kantonrechter ook nog dat het legaat diende te worden gestort op een bankrekening op naam van het desbetreffende kleinkind voorzien van een zogenaamde B.E.M. clausule waardoor gedurende de minderjarigheid van deze kleinkinderen slechts met toestemming van de kantonrechter over deze gelden kan worden beschikt.

Bron: ECLI:NL:RBGEL:2018:4254

,