Help: kleinkindlegaat van mijn oma is opgemaakt door mijn ouders
14 mei 2019 Door: Peter Duijzend

“Mijn oma heeft mij, haar kleinkind, een kleinkindlegaat achtergelaten van € 5.000,-. Toentertijd was ik 15 jaar en vonden mijn ouders mij nog te jong om mij met dit geld om te laten gaan, wat ik ook zeker begrijp. Echter is het geld nu op, naar henzelf opgegaan, en hadden ze het geld niet opzij gezet voor wanneer ik bijvoorbeeld 18 zou worden.” Mag dit zomaar? Of heb ik er nog steeds recht op?

Bewindvoering door de ouders

Minderjarigen kinderen staan onder ouderlijk gezag van hun ouders. Je mag dus niet zelf je vermogen beheren of daarover beslissen. Daarnaast hebben je ouders recht op de vruchten van het vermogen (rente). Jouw ouders hebben een wettelijke  verplichting om het bewind over jouw vermogen als goede bewindvoerders te voeren ( Art. 1:253j BW en 1:337 lid 2 BW voor de voogd). Als zij het geld hebben besteed aan jouw dan kan je daar geen aanspraak op maken. Hebben zij het zoals je aangeeft duidelijk aan zichzelf besteed dan zijn ze hiervoor schadeplichtig voor het slechte bewind.  Je kan je ouders hiervoor aansprakelijk stellen als je meerderjarig bent geworden. Je vordering verjaart in ieder geval niet zolang je minderjarig bent (Art. 3:321 lid 1 b).

BEM-clausule

Grootouders die dergelijke praktijken willen voorkomen kunnen een BEM-clausule opnemen in hun testament. Hierdoor zorg je ervoor dat een executeur het legaat op een geblokkeerde spaarrekening stort en dat de ouders er alleen met een machtiging van de kantonrechter over kunnen beschikken zolang de kleinkinderen minderjarig zijn.