Kan de gemeente uitvaartkosten verhalen na verwerping erfenis?
30 juli 2015 Door: Peter Duijzend

Kan de gemeente uitvaartkosten op mij verhalen na een verwerping van de erfenis of een nalatenschap? Indien je als potentiële erfgenaam een erfenis of nalatenschap verwerpt, dan kan je in beginsel niet meer aangesproken worden voor schulden van de overledene. Schulden zijn bijvoorbeeld kosten voor de uitvaart en kosten die worden gemaakt door de verhuurder om de huurwoning van de overledene te ontruimen of te herstellen. De verwerping van de nalatenschap moet je regelen bij de rechtbank.

Uitzondering voor uitvaartkosten

Voor uitvaartkosten is er een andere regeling. Indien er geen begrafenis- of crematieverzekeringen is afgesloten en de overlijdensuitkering van de werkgever is onvoldoende, dan zal in eerste instantie de nalatenschap aangesproken worden voor de kosten van de uitvaart. Blijkt de erfenis echter ontoereikend te zijn, dan kan je als nabestaande toch door de gemeente aangesproken worden om zelf de uitvaart betalen. Het maakt hierbij niet uit of nabestaanden de erfenis hebben aanvaard of verworpen. Het beleid of deze kosten ook daadwerkelijk worden verhaald op de nabestaanden verschilt per gemeente. Mocht je deze kosten niet kunnen betalen, dan kan je hiervoor bijzonder bijstand aanvragen.

Iedereen heeft recht op een begrafenis

Iedereen heeft namelijk recht op een begrafenis/uitvaart. Dit is wettelijke geregeld in de Wet op de lijkbezorging. Als de familie dit niet wil regelen dan moet de burgemeester hiervoor zorg dragen. De kosten voor de begrafenis/uitvaart moet de gemeente betalen. De gemeente kan die kosten verhalen op de nalatenschap van de overledene en, indien er niet genoeg blijkt te zijn, op de bloed- en aanverwanten, die krachtens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest.

Heb je een verklaring van erfrecht nodig ? En heb je geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. Lees meer over de kosten voor een verklaring van erfrecht>>>
, , , ,