Is het uitkeren erfdeel van een niet opeisbare erfenis bij leven een belastbare schenking?
21 juni 2019 Door: Peter Duijzend

Ja, er is sprake van een schenking als de langstlevende erfdelen eerder uitkeert dan ze op basis van de wet(4:13 BW lid3) of het testament opeisbaar zijn (kindsdeel uitbetalen voor overlijden langstlevende). Echtgenoten met kinderen maken langstlevende testamenten. Hierin is opgenomen wanneer de langstlevende de erfdelen moet uitkeren. Zolang de langstlevende het genot heeft over de erfdelen heeft deze een voordeel in de vorm van het genot over deze erfrechtelijke vordering. De kinderen hebben een nadeel want zij kunnen niet over hun erfdeel beschikken. Dit voordeel noemen wij ook wel (fictief) vruchtgebruik. Wanneer de langstlevende de erfdelen eerder uitkeert dan dat ze opeisbaar zijn, is er sprake van een schenking (verarming, verrijking en vrijgevigheid). De hoogte van de schenking (waarde van het vruchtgebruik) is afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende en de eventueel verschuldigde rente. Deze waarde kan je vermelden in de aangifte schenkbelasting onder vraag 3n “u hebt uw wettelijk erfdeel uitbetaald gekregen”.