Wat is een inferieure making binnen het erfrecht?
18 december 2018 Door: Peter Duijzend

Een inferieure making (uiterste wilsbeschikkingen, bijvoorbeeld benoeming erfgenaam of legaat) is dus een erfstelling of legaat waar voor een kind (legitimaris) beperkingen (“voorwaarden, een last en/of bewind”) aan verbonden zijn die hij/zij niet hoeft te accepteren.  Je moet dan binnen 3 maanden na het overlijden verklaren dat je deze hierna beschreven beperkingen niet accepteert en je erfenis in contanten wenst te ontvangen (contantenverklaring). Deze beperkingen zijn een onterecht ingesteld bewind 4:75 BW of een legaat in termijnen 4:74 BW. In alle andere gevallen zal de waarde van de beperkingen in mindering gebracht worden op je legitieme portie. Raadpleeg altijd een notaris als je in deze situatie zit!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.