Wat is een inferieure making binnen het erfrecht?
18 december 2018 Door: Peter Duijzend

Een inferieure making (uiterste wilsbeschikkingen, bijvoorbeeld benoeming erfgenaam of legaat) is dus een erfstelling of legaat waar voor een kind (legitimaris) beperkingen (“voorwaarden, een last en/of bewind”) aan verbonden zijn die hij/zij niet hoeft te accepteren.  Je moet dan binnen 3 maanden na het overlijden verklaren dat je deze hierna beschreven beperkingen niet accepteert en je erfenis in contanten wenst te ontvangen (contantenverklaring). Deze beperkingen zijn een onterecht ingesteld bewind 4:75 BW of een legaat in termijnen 4:74 BW. In alle andere gevallen zal de waarde van de beperkingen in mindering gebracht worden op je legitieme portie. Raadpleeg altijd een notaris als je in deze situatie zit!