Is een Nederlandse verklaring van erfrecht voldoende?
26 februari 2020 Door: Peter Duijzend

Mijn vader is overleden. Hij was in Duitsland woonachtig. Om zijn Duitse bankrekening te sluiten, vraagt de bank om een aantal gegevens. Naar mijn idee kan ik het gevraagde slechts met een verklaring van erfrecht aantonen. Ik vraag mij echter af of een Nederlandse verklaring van erfrecht soelaas biedt. Het volgende is van belang

  • De overledene had de Nederlandse nationaliteit;
  • De overledene was woonachtig in Duitsland;
  • Er is geen testament;
  • Er zijn twee Nederlandse kinderen uit een eerder huwelijk;
  • uit een tweede huwelijk alsook daarbuiten zijn er geen andere kinderen.

Biedt een Nederlandse akte een oplossing en waarom? Nee, helaas niet. In Europees verband is de Europese verklaring van erfrecht noodzakelijk. Het kan zijn dat het beleid van de bank anders is. Bedacht moet worden dat in deze situatie de laatste gewone verblijfplaats Duitsland is en dat dus Duits recht van toepassing is (Europese verklaring van erfrecht welk recht is van toepassing?). In dat geval kan ik geen verklaring van erfrecht afgeven en zal je een Duitse notaris (of een notaris in de grensstreek met samenwerkingsverbanden) om een Europese verklaring van erfrecht moeten vragen.