Is een finaal verrekenbeding een quasi-legaat ?
5 november 2022 Door: Peter Duijzend

Recentelijk heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden gelijk gesteld kan worden met een legaat (in juridische termen een quasi-legaat). De Hoge Raad merkt een schuld uit hoofde van huwelijkse voorwaarden aan als quasi-legaat. Dit heeft grote gevolgen voor de berekening van de legitieme. Deze quasi-legaat wordt genegeerd (ECLI:NL:HR:2022:1339).