Inzage op de spaarrekening voor de kleinkinderen
22 september 2016 Door: Peter Duijzend

Opa en oma hebben vanaf de geboorte van de kleinkinderen gespaard voor hun kleinkinderen. Opa en oma zijn inmiddels overleden. De kleinkinderen hebben geen contact meer met hun moeder. In hoeverre hebben kleinkinderen recht op inzage in de erfenis of inzage op spaarrekening? De moeder wil namelijk geen inlichtingen verstrekken. Een andere vraag is of kleinkinderen ook erfgenaam zijn van opa en oma als hun  ouder nog in leven is?

In de wet is geregeld dat erfgenamen recht hebben op informatie over de nalatenschap van een overledene. Je moet dus uitzoeken of opa en oma testamenten hebben gemaakt en of je als kleinkind bent benoemd tot erfgenaam. Of er een testament is, kan je achterhalen via het CTR. Als opa en oma er beide niet meer zijn zonder het opmaken van een testament dan hebben de kinderen geërfd. Alleen als een kind is vooroverleden nemen diens kinderen (de kleinkinderen) de plek in van hun ouder. Je bent dus wettelijk gezien als kleinkind geen erfgenaam van opa en oma als het kind nog in leven is.

Naast erfgenamen hebben schuldeisers ook recht op bepaalde informatie. Zij hebben bijvoorbeeld recht op de verklaring van erfrecht om zodoende te achterhalen bij wie zij hun vordering kunnen indienen. De notaris verstrekt je een afschrift van de verklaring van erfrecht als je, je vordering kunt aantonen en eventueel kunt onderbouwen. De vraag is of er in de bovengenoemde kwestie sprake is van een schuld moet afgeleid worden uit de feiten en omstandigheden. Een betrokken notaris kan je achterhalen via het boedelregister van de rechtbank. De laatste woonplaats van de overledene is van belang om te achterhalen welke rechtbank je moet raadplegen.

Spaarrekening op naam van opa

Als de spaarrekening op naam van Opa staat is het zijn bezit. Het bedrag moet dan nog geschonken worden. Opa kon ook besluiten om het geld voor zichzelf te gebruiken.  Bij het overlijden van opa valt zijn geld in de nalatenschap. Afhankelijk van het erfrecht komt het tegoed dan wel of niet toe aan de kleinkinderen. De kleinkinderen zijn als zij het verkrijgen erfbelasting verschuldigd over het tegoed.

Spaarrekening op naam van de kleinkinderen

Opa had ook een spaarrekening kunnen openen op naam van de kleinkinderen. Bij minderjarige kleinkinderen moet dat met toestemming van de ouders (wettelijke vertegenwoordigers). Wanneer het kind meerderjarig is  kan deze in beginsel beschikken over de tegoeden. Dergelijke rekeningen moeten verantwoord worden voor de inkomstenbelasting. Gedurende de minderjarigheid moeten de ouders hierover inkomstenbelasting betalen. Bij overlijden hoeft er ook geen erfbelasting betaald te worden omdat het al van de kleinkinderen is.  De jaarlijkse stortingen worden niet belast met schenkbelasting als deze onder de vrijstelling blijven.

Als schuldeiser heb je recht op informatie. Je moet alleen hard kunnen maken dat je een vordering hebt. Dit zal in de praktijk lastig aan te tonen zijn als het gaat om toezeggingen van opa.

,