Recht op inzage in de bankgegevens van de overledene
13 december 2016 Door: Peter Duijzend

Mijn moeder is onlangs overleden. Nu eisen de kinderen van mijn overleden broer (wettelijke erfgenamen geworden) complete inzage in de bankgegevens van mijn moeder vanaf het overlijden van hun vader twee jaar terug. Ik had ze al het overzicht gestuurd vanaf het overlijden van mijn moeder. Mijn vraag is of ze het recht hebben de gegevens te bekijken toen ze nog niet overleden was? Haar rekening stond bovendien ook op mijn naam. Het was een en/of rekening.

Recht op inzage in de bankgegevens van de overledene

De kinderen van uw broer treden door plaatsvervulling op als erfgenamen in de nalatenschap van uw moeder. Als (zuiver aanvaardende) erfgenamen volg je de overledene op in zijn rechten en verplichtingen (4:182 BW).  In die hoedanigheid hebben kinderen van uw broer dus recht op inzage van alle stukken die deel uitmaken van de erfenis dus ook de en/of-rekeningen en rekeningen op naam van de overledene. Met een verklaring van erfrecht kunnen zij zelf bij de bank deze gegevens opvragen.

Van wie is het geld op een en/of rekening?

Een en/of rekening is een rekening die door meerdere rekeninghouders wordt beheerd. Iedere rekeninghouder mag zonder toestemming van de andere rekeninghouder(s) geld opnemen of storten. Het geld op een en/of rekening is van degene die het erop heeft gestort.  (lees hier meer over: Van wie is het geld op een en/of rekening>>>). U moet dus uitzoeken hoe het saldo op overlijdensdatum tot stand is gekomen.

2 reacties op “Recht op inzage in de bankgegevens van de overledene”

  1. anoniem schreef:

    Bovenstaande is duidelijk, alleen niet het antwoord op mijn vraag of zij ook recht hebben van inzage van de rekeningoverzichten van voor het overlijden van mijn moeder. Dat zou ik graag duidelijk willen hebben. Vanaf het overlijden hebben ze de inzage gehad.

    1. Peter Duijzend schreef:

      De kinderen van uw broer treden door plaatsvervulling op als erfgenamen in de nalatenschap van uw moeder. Hiermee hebben zij dus ook recht op de bankafschriften van voor het overlijden.

Reacties zijn uitgeschakeld.