Inboedel goederen naar de kringloopwinkel of betalen voor de opslag?
27 oktober 2016 Door: Peter Duijzend

Wij hebben een verklaring van erfrecht onder boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding). Na onderzoek blijkt het te gaan om een negatieve nalatenschap. De inboedelgoederen hebben geen substantiële waarde. Mijn vraag is of wij verplicht zijn deze goederen op te slaan? Voor ons zou dit namelijk alleen neerkomen op het maken van kosten voor goederen die geen waarde vertegenwoordigen. Doordat wij als erfgenamen beide Wajong en 100% arbeidsongeschikt zijn, zijn wij tevens niet in staat om deze inboedelgoederen veilig te stellen. Ook zijn wij als erfgenamen  van mening, dat wij niets behoeven te behouden gezien ons erfdeel. Het beneficiaire erven kwam voor ons dus neer op de eindfase, zodat bij eventueel negatief erven de problematiek van afwikkelen niet bij evt. anderen terecht zou komen. Is deze opvatting over het niet veiligstellen van goederen uit de huurwoning dus juist ? 

Beneficiaire aanvaarding

Door beneficiair te aanvaarden wordt een erfgenaam niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene. De erfenis moet bij beneficiaire aanvaarding volgens de formele regels uit de wet met betrokkenheid van de rechter worden afgewikkeld (dit wordt ‘vereffening’ genoemd). Nadat de verklaring tot beneficiaire aanvaarding is afgelegd, moet de erfenis worden vereffend. Vereffening kan betekenen dat de afwikkeling van de nalatenschap volgens formele regels, die lijken op de afwikkeling van een faillissement, moet gebeuren. De bezittingen van de erfenis worden dan verkocht en uit de opbrengst worden de schulden betaald. Als er te weinig opbrengst is om alle schulden te voldoen, worden de schulden naar rato voldaan. De erfgenamen hoeven het tekort bij het correct volgen van de procedure niet met hun eigen geld te betalen. Een negatieve nalatenschap dient u te melden bij de kantonrechter.

Inboedel naar de kringloopwinkel

Van belang dat alles goed beschreven wordt op de boedelbeschrijving. Het wegbrengen van de inboedel van de overledene die geen waarde heeft naar de kringloopwinkel om te voorkomen dat er extra kosten gemaakt worden, lijkt heel verstandig. Bij al deze handelingen is het raadzaam eerst foto’s te maken van de te ontruimen woning en de weg te gooien/brengen goederen zonder waarde. Het risico wat u hierbij loopt is dat er toch goederen bij kunnen zitten die veel waard kunnen zijn. Bij twijfel over de waarde is taxatie dus aan te raden.

,