Ik heb schuldeisers. Kan ik een erfenis verwerpen?
17 februari 2014 Door: Peter Duijzend

Bent u niet failliet verklaard of valt u niet onder de schuldsanering en heeft u schuldeisers? Wilt u een erfenis verwerpen om te voorkomen dat de erfenis toekomt aan uw schuldeisers? Wanneer een schuldeiser van een erfgenaam die de nalatenschap verworpen heeft, hierdoor klaarblijkelijk is benadeeld, kan de rechtbank op zijn verzoek bepalen dat de nalatenschap mede in het belang van de schuldeisers van degene die verworpen heeft zal worden vereffend, en kan zij zo nodig een vereffenaar benoemen (4:205 BW).

,