Kan iedere bank zijn eigen eisen stellen voor het vrijgeven van een rekening van de overledene?
30 november 2017 Door: Peter Duijzend

ja, een bank dient zich ervan te vergewissen dat zij de rekening van een overledene overdragen aan de erfgenamen van de overledene. Wanneer het om een heel klein bedrag gaat, kunnen banken je een bankverklaring laten tekenen en het bedrag vrijgeven. Door het tekenen van deze verklaring vrijwaar je de bank voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de bankrekeningen van de overledene (o.a. zuivere aanvaarding door gedraging als erfgenaam). De regels die banken hanteren staan hier>>>. De banken zijn dus niet verplicht om je een bankverklaring aan te bieden.  Zij kunnen je dus verzoeken om een verklaring van erfrecht.