Hoe werkt het inbrengen van schenkingen in een erfenis?
19 februari 2019 Door: Peter Duijzend

Inbreng van schenkingen kan opgelegd zijn in een testament door een testateur (4:229 BW) of direct in een schenkingsovereenkomst. De in te brengen schenking wordt dan bij de erfenis opgeteld en zorgt voor een andere verdeling. De schenking wordt in dat geval dus als voorschot op de erfenis gezien en zorgt voor het gelijkmaken van de erfdelen.  Dit is ook het geval bij een wettelijk verdeling 4:15 lid 3 BW. Let op! er geldt een maximum voor de inbreng. Je hoeft als ontvanger van de schenking nooit bij te betalen aan een erfenis. Stel je hebt een schenking ontvangen van € 100,- die je moet inbrengen. De nalatenschap is € 200 en er zijn 4 erfgenamen. De inbrengverplichting is zodanig dat je niet hoeft bij te betalen maar ook niets zal ontvangen (4:233 lid 2). Je inbrengverplichting is dus feitelijk € 66,67 (afgerond). De andere 3 erfgenamen ontvangen ook € 66,67.

,