Hoe kan ik een onbeheerde nalatenschap aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf?
18 oktober 2019 Door: Peter Duijzend

Als er geen erfgenamen zijn, volgt de Staat de erflater op in de goederen, maar niet in de schulden, zie art. 4:189 lid 4 BW. De Staat treedt op als bijzondere erfrechtelijke verkrijger onder algemene titel maar is geen erfgenaam. Het Rijksvastgoedbedrijf voert bij iedere aanmelding van een onbeheerde nalatenschap een basisonderzoek uit om te achterhalen wat de omvang van de nalatenschap is en wie de erfgenamen zijn. Je kunt een (vermoedelijk) onbeheerde nalatenschap aanmelden via een e-mail naar: postbus.rvb.nalatenschappen@rijksoverheid.nl onder vermelding van alle beschikbare en relevante informatie. Denk hierbij aan de volgende gegevens: naam, geboortedatum, overlijdensdatum, laatste adres, specificatie saldo, kopie akte van overlijden, hoogte van eventuele schulden. Nakomende post kunt u doorzenden.