Is het mogelijk om mijn echtgenoot en kinderen te onterven?
6 februari 2014 Door: Peter Duijzend

U kunt uw echtgenoot en uw kinderen onterven. Hiervoor moet u een testament laten opstellen.  Uw kinderen hebben wel een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben zij altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders. Het maakt daarvoor niet uit hoe de relatie van de kinderen met de ouders is. Als kinderen akkoord gaan met hun onterving dan krijgen zij niets uit de erfenis. Gaan zij niet akkoord dan moeten zij zich beroepen op hun legitieme.

Legitieme portie

Een ouder kan zijn kind in zijn testament onterven. Toch kan het kind dan een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dat deel is de legitieme portie waarop het kind altijd recht heeft. Kinderen kunnen een beroep doen op hun legitieme portie. De legitieme portie bestaat alleen uit geld. Als de wettelijke verdeling van toepassing is, kan het onterfde kind pas het geld opeisen na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Dit geldt ook voor een partner met wie iemand samenwoont, maar alleen als er een notarieel samenlevingsovereenkomst in combinatie met een testament is afgesloten bij de notaris.

Onterven van de echtgenoot

Uw onterfde echtgenoot of echtgenote heeft geen recht op een legitieme portie. Wel heeft hij of zij andere bepaalde rechten. Als het noodzakelijk is voor zijn of haar verzorging, kan de onterfde een recht van vruchtgebruik vestigen op de echtelijke woning en de inboedel. Indien dat nodig is dan kan zelf een vruchtgebruik gevestigd worden op de nalatenschap.

, ,