Heb ik altijd een verklaring van erfrecht nodig voor de bank?
27 februari 2014 Door: Peter Duijzend

De notariële verklaring van erfrecht is voor de erfgenamen een belangrijk document om te kunnen beschikken over de erfenis. Als een bank afgaat op een verklaring van erfrecht dan kan het nooit verweten worden dat zij onverschuldigd uitgekeerd hebben aan degene die volgens de verklaring rechthebbende is. De wet beschermt namelijk degene die is afgegaan op de inhoud van een verklaring van erfrecht. Ondanks de bescherming die de verklaring van erfrecht biedt, blijken banken niet altijd een verklaring van erfrecht te verlangen. Omdat het beleid per bank verschilt, heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), gemeenschappelijk beleid ontwikkeld. Door het beleid kan een bankverklaring voldoende zijn. Door in plaats van de verklaring van erfrecht een bankverklaring af te leggen bespaart de langstlevende op de notariskosten. In een aantal gevallen blijft een verklaring van erfrecht nodig.

Wanneer is een bankverklaring voldoende?

Als er voldaan is aan de volgende situatie kan een verklaring van erfrecht achterwege blijven:

 1. de overledene was ten tijde van zijn overlijden gehuwd/geregistreerd partner en eventueel een of meer kinderen; en
 2. de overledene heeft geen testament opgesteld; en
 3. het totale saldo van alle bankrekeningen van de overledene lager is dan € 100.000.

De langstlevende partner moet een aantal documenten overleggen zoals een akte van overlijden en een verklaring van het centraal testamentenregister. Na ondertekening van een formulier (bankverlaring) krijgt de langstlevende de beschikking over de bankrekening van de overledene. Op het formulier van de bank moet u als de langstlevende partner onder meer verklaren dat:

 • ik tot de datum van het overlijden van mijn echtgeno(o)t(e) getrouwd ben geweest met mijn echtgeno(o)t(e); 
 • mijn echtgeno(o)t(e) en ik niet van tafel en bed zijn gescheiden; 
 • mijn echtgeno(o)t(e) geen testament heeft opgesteld en  dat  ik de enige ben die  recht heeft op de nalatenschap van mijn echtgeno(o)t(e), indien van toepassing: tezamen met mijn kinderen; 
 • ik, voor zover de wettelijke verdeling van toepassing is, de wettelijke verdeling niet ongedaan zal maken, zodat ik op grond van de wettelijke verdeling recht heb op de goederen uit de nalatenschap van mijn echtgeno(o)t(e); 
 • ik de nalatenschap van mijn echtgeno(o)t(e) niet zal verwerpen;
 • zowel ik als mijn echtgeno(o)t(e) ten tijde van zijn/haar overlijden de Nederlandse nationaliteit bezitten,dan wel allebei langer dan 5 jaar in Nederland wonen;
 • ik niet op de hoogte ben van een testament dat mijn echtgeno(o)t(e) in het buitenland heeft opgesteld; 
 • ik niet van plan ben om binnenkort in het buitenland te wonen;
 • ik niet in staat van faillissement ben gesteld of onder curatele sta; 
 • de regeling schuldsanering natuurlijke personen niet op mij van toepassing is.  

Ook moet de langstlevende partner verklaren dat hij/zij ervan op de hoogte is dat de bank niet adviseert over de juridische en fiscale gevolgen van het overlijden van de partner en dat de bank wordt gevrijwaard voor alle gevolgen die uit het gebruik van de bankrekeningen van de overledene voortvloeien.

Risico’s tekenen bankverklaring van erfrecht

Door de bankverklaring te ondertekenen is de nalatenschap zuiver aanvaard en verliest de langstlevende partner het recht om de nalatenschap alsnog te verwerpen dan wel beneficiair te aanvaarden. De langstlevende heeft zich namelijk als erfgenaam gedragen en hierdoor wordt een erfenis op grond van de wet zuiver aanvaard. Deze “onbewuste keuze” is definitief ook als er achteraf blijkt dat er schulden zijn.

 Alsnog een verklaring van erfrecht nodig?

Het kan zijn dat een bankverklaring voldoende is om over de bankrekening te beschikken van de overledene maar dat u toch nog een verklaring van erfrecht nodig heeft. Hierbij moet u denken aan de volgende situaties:

 • De overledene heeft onroerende zaken op zijn naam staan in het Kadaster;
 • Er zijn schuldeiser en u wilt de erfenis aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding);
 • U wilt iemand anders namens u de erfenis van de overledene laten afwikkelen;
 • Een verzekeringsmaatschappij (of de rechtbank bij een bewind) vraagt u om een verklaring van erfrecht;
 • Er is een buitenlands testament en/of onroerende goederen in het buitenland.

Laat u adviseren door een notaris

Een overhaaste beslissing kan verstrekkende gevolgen hebben. Wilt u liever geen risico’s nemen laat u dan adviseren door een notaris. Laat u voorlichten over de mogelijkheden en neem dan pas een beslissing.

Hoe kan ik het overlijden doorgeven aan een bank?

Klik op deze link om naar een overzichtspagina te gaan met contactgegevens van banken voor het doorgeven van een overleden rekeninghouder.

Verklaring van erfrecht nodig ? Vraag dan uw verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen u de gevolgen rustig en helder uit en u krijgt gelijk antwoord op al uw erfrecht vragen. Hier vindt u het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. Lees meer over de kosten voor een verklaring van erfrecht>>>
, ,