Heb ik als onterfde erfgenaam recht op de erfstelling in het testament?
27 augustus 2017 Door: Peter Duijzend

Stel je tante overlijdt zonder echtgenoot en kinderen. Zonder de erfstelling in het testament was je op basis van de wet erfgenaam geweest. Nu heb je slechts een legaat ontvangen en je bent bekend met de executeur maar je wil ook weten wie de erfgenamen zijn van je tante (erfstelling). Je stelt dat je als wettelijke erfgenaam van tante recht hebt op informatie over de erfstellingen op grond van artikel 49 lid 2 Wna. Mag je deze informatie opvragen bij de notaris of valt dit onder zijn geheimhoudingsverplichting? De notaris beoordeelt in beginsel zelf hoe ver zijn geheimhoudingsplicht strekt. De notaris neemt zelf de beslissing of de inhoud van een akte als vertrouwelijk heeft te gelden. Op basis van artikel 49 lid 1 Wna geeft de notaris informatie aan degenen die een recht ontlenen aan de akte. Iemand die een recht heeft verloren wordt op basis van artikel 49 lid 2 Wna ook aangemerkt als iemand die een recht ontleent aan de inhoud van de akte. Je bent door het testament geen erfgenaam meer dus ontleen je een recht aan de inhoud van de akte. Hier geldt wel een beperking “doch slechts ten aanzien van het desbetreffende onderdeel van die wilsbeschikking”.  In de notariële literatuur wordt verschillend gedacht over de vraag of het uittreksel ook de erfstellingen omvat. Het is dus aan de notaris omdat zelf te beoordelen. Wil de notaris niet meewerken dan zal je via een civiele procedure medewerking van de notaris moeten afdwingen. Hof Amsterdam 1 augustus 2017, nr 200.209.350/01 NOT (GHAMS:2017:3039)

, , , , ,