Geldt artikel 30 successiewet ook voor legaten?
1 juni 2018 Door: Peter Duijzend

Ja, artikel 30 Successiewet geldt voor alle erfrechtelijke verkrijgingen. Er geldt een uitzondering in het geval een wettelijke verdeling ongedaan wordt gemaakt. Artikel 30 zorgt ervoor dat erfgenamen niet minder erfbelasting betalen dan zonder de verwerping. Ondanks het hiervoor gemelde kan het uiteindelijk toch erfbelasting besparen in de bijv. de nalatenschap van degene die verwerpt.