Meerderjarigen bewind: Wel of geen automatische beneficiaire aanvaarding na 3 maanden?
18 oktober 2022 Door: Peter Duijzend

Er is GEEN automatische beneficiaire aanvaarding namens de onder bewind gestelde als de wettelijke vertegenwoordiger 3 maanden heeft stilgezeten. Dit geldt wel voor minderjarigen en mensen die onder curatele zijn gesteld.

In een uitspraak van het hof merkt zij artikel 1:441 BW aan als lex specialis, zodat de nalatenschap – in weerwil van de Aanbevelingen meerderjarigenbewind – na verloop van drie maanden niet op grond van artikel 4:193 lid 2 BW van rechtswege geldt als beneficiair aanvaard.

Met toestemming van de rechthebbende is de bewindvoerder zonder rechterlijke machtiging tot verwerping van de nalatenschap bevoegd.

Bron: ECLI:NL:GHARL:2022:8787