Kan ik gedeeltelijk een legaat aanvaarden/verwerpen?
23 juni 2021 Door: Peter Duijzend

Stel je krijgt gecombineerd een legaat dat bestaat uit een geldbedrag en een legaat tegen inbreng. Kan je deze gedeeltelijk aanvaarden of verwerpen? Het niet nodig om een legaat te aanvaarden. Je hebt als legataris wel de bevoegdheid om een legaat te verwerpen (4:201 lid 1 BW). Lid 3 van het hiervoor genoemde artikel zegt: “De verwerping van een legaat moet op ondubbelzinnige wijze geschieden, maar is aan geen vorm gebonden.

De testateur kan bepaald hebben dat het legaat alleen in zijn geheel kan worden verworpen. In zo’n geval is gedeeltelijke verwerping dus niet mogelijk. Is er dus niks opgenomen en leent het legaat zich ervoor dan kan je het gedeeltelijk verwerpen. Gedeeltelijk verwerpen om erfbelasting te besparen heeft geen zin. Artikel 30 Successiewet is van toepassing. Dat artikel zegt samengevat dat je met een verwerping niet minder erfbelasting gaat betalen.