Ik ben failliet. Kan ik een erfenis verwerpen?
12 februari 2014 Door: Peter Duijzend

Ik wil voorkomen dat de erfenis terecht komt bij mijn schuldeisers. Kan ik deze verwerpen? Nee, een curator beslist namens de gefailleerde. Erfenissen die gedurende het faillissement aan de gefailleerde opkomen, worden door de faillissementscurator niet anders aanvaard dan onder voorrecht van boedelbeschrijving. Als de faillissementscurator wil verwerpen dan heeft hij een machtiging nodig van de rechter-commissaris. Failliet of schuldsanering? Deze regeling is ook van overeenkomstige toepassing op iemand in de schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).  (Artikel 313 jo 41 Faillissementswet)

, , , ,