Mag je de rechter verzoeken om een executeursbeloning hoger vast te stellen?
3 april 2021 Door: Peter Duijzend

In een testament is het volgende opgenomen:

Aan de executeur komt een beloning toe gelijk aan één procent (1%) van de waarde van mijn vermogen per de sterfdag. De executeur is bevoegd ter zake van zijn beloning jaarlijks een voorschot op te nemen. Op grond van bijzondere omstandigheden kan op verzoek van de executeur of een of meer van mijn erfgenamen voor bepaalde of onbepaalde tijd de hiervoor vermelde beloning anders worden geregeld. Ik bepaal dat dit verzoek aan de kantonrechter te Amsterdam zal moeten worden gericht, die zal beslissen in hoogste ressort.

De rechter heeft het verzoek om de beloning hoger vast te stellen afgewezen. In een testament kan je op basis van artikel 4:144 lid 2 een beloning anders regelen. Je kan het hoger of lager vaststellen maar het past volgens de rechter niet in het wettelijke systeem om de bevoegdheid bij de rechter neer te leggen (ECLI:NL:GHAMS:2021:696) (geen welwillendheidsbeslissing).