Mag een executeur-afwikkelingsbewindvoerder verkopen namens een minderjarige?
28 februari 2021 Door: Peter Duijzend

Wanneer een minderjarige erfgenaam is, heb je een rechterlijke machtiging nodig om namens de minderjarige een woning te verkopen (Een machtiging conform artikel 1:345 BW jo. 1:253k BW). Wat nu als er een executeur is benoemd? Een executeur is bevoegd om goederen te gelde te maken als dat nodig is voor zijn taak om schulden van de nalatenschap te betalen (4:147 lid 1 BW). Wanneer uit het testament blijkt dat een executeur zonder overleg of toestemming met de erfgenamen keuzes kan maken over het te gelde maken van goederen en de wijze van tegeldemaking (4:147 lid 2 BW) mag hij dit van de rechter zonder machtiging doen. Als bijvoorbeeld een woning verkocht moet worden om schulden te voldoen kan de executeur zonder medewerking of toestemming van de erfgenamen tot verkoop en levering van de woning overgaan. Bron: (ECLI:NL:RBROT:2021:1469)