Europese verklaring van erfrecht EVVE

Ben je erfgenaam en heeft de overledene de Nederlandse nationaliteit en bezittingen in Duitsland, Frankrijk, België, Spanje of een van de andere Europese lidstaten (Ierland, Denemarken en Groot-Brittannië doen niet mee. Zwitserland is geen lidstaat) dan kan je online via onze website een Europese verklaring van erfrecht aanvragen. Deze verklaring stellen wij in het Nederlands op. Wij kunnen u dan ook voorzien van versie in een van de Europese talen. U hoeft dan slechts nog hetgeen wat wij in het Nederlands hebben ingevuld te laten vertalen door een beëdigde tolk vertaler in plaats van het hele document.

Wat is een Europese Verklaring van Erfrecht (EVVE) en wanneer heb je deze nodig?

De Europese verklaring van erfrecht kan je gebruiken om binnen Europa bewijs te leveren dat je erfgenaam bent of recht heb op bepaalde woningen in het buitenland. Met deze Europese verklaring kan je als erfgenaam bijvoorbeeld toegang krijgen tot buitenlandse bankrekeningen van de overledene. Je hebt deze nodig als een buitenlandse partij je hierom vraagt. De EVVE vloeit voort uit de Europese erfrecht verordening en deze is bedoeld om meer eenheid te brengen in de manier waarop in Europa met grensoverschrijdende erfenissen wordt omgegaan.

Europese verklaring van erfrecht Duits

Indien de overledene bezittingen had in Duitsland en een Nederlandse notaris is bevoegd om een verklaring af te geven>> dan kan je via ons een Europese verklaring van erfrecht aanvragen. Je krijgt de Nederlandse versie getekend door een notaris en daarbij een Duitse versie met Nederlandse teksten die je zelf kan laten vertalen naar het Duits. Overleg even met de notaris in Duitsland wat deze precies wil hebben.

Europese verklaring van erfrecht Frans

Indien de overledene bezittingen had in Frankrijk en een Nederlandse notaris is bevoegd om een verklaring af te geven>> dan kan je via ons een Europese verklaring van erfrecht aanvragen. Je krijgt de Nederlandse versie getekend door een notaris en daarbij een Franse versie met Nederlandse teksten die je zelf kan laten vertalen naar het Frans. Overleg even met de notaris in Frankrijk wat deze precies wil hebben.

Europese verklaring van erfrecht Engels

Indien de overledene bezittingen had in het buitenland en een Nederlandse notaris is bevoegd om een verklaring af te geven>> dan kan je via ons een Europese verklaring van erfrecht aanvragen. Je krijgt de Nederlandse versie getekend door een notaris en daarbij een Engelse versie met Nederlandse teksten die je zelf kan laten vertalen naar het Engels. Overleg even met de notaris wat deze precies wil hebben.

Europese verklaring van erfrecht aanvragen?

Wil je via ons een verklaring aanvragen dan vragen wij je om Formulier 5 europese erfrechtverordening evve te downloaden. Vul het formulier zo goed mogelijk (wij controleren en vullen de rest aan) in samen met bijlage IV en als de overledene gehuwd was ten tijde van het overlijden ook bijlage III. Deze kan je uploaden aan het einde van ons online aanvraagformulier of separaat per e-mail naar ons sturen.

Europese verklaring van erfrecht kosten?

De Europese verklaring kan niet tegen een vast tarief. Wij hanteren hiervoor een uurtarief van € 195,- exclusief btw per uur. Daarnaast zullen de onderzoekskosten doorbelast worden. Daarnaast moet u nog rekening houden met vertaalkosten.

 

Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 289,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 20,-

Online aanvragen