Europees erfrecht, welk erfrecht geldt?
12 maart 2015 Door: Peter Duijzend

Woon je als Nederlander in het buitenland? Dan geldt soms het Nederlandse recht bij de verdeling van je nalatenschap. In andere gevallen geldt het recht van het land waar je woont. Van belang is hoe lang je al in het buitenland woont. Wil je zelf kiezen welk erfrecht van toepassing is, dan moet u bij de notaris een testament opstellen.

Regels Haags Erfrechtverdrag

Woon je als Nederlander in het buitenland en bezit je niet ook de nationaliteit van dat land? Dan gelden bij overlijden de volgende regels:

  • Woonde je daar op het moment van overlijden langer dan 5 jaar? Dan bepalen de regels van het land waar je woont wie je erfgenamen zijn. En wat hun erfdelen zijn.
  • Woonde je daar op het moment van overlijden korter dan 5 jaar? Dan zijn de Nederlandse regels van toepassing.

Deze regels staan in het Haags Erfrechtverdrag uit 1989.

Zelf kiezen welk erfrecht geldt?

Je kan zelf kiezen welk recht van toepassing is op je nalatenschap. Je keuze is wel beperkt tot:

  • het Nederlandse recht;
  • het recht van het land waar je woont.

Je moet je keuze in een testament vastleggen. Maakt je geen keuze? Dan bepaalt het Haags Erfrechtverdrag welk recht op de verdeling van je erfenis van toepassing is.

Het nieuwe internationale Europese erfrecht

De internationale regels over erfrecht gaan in 2015 veranderen. Wat betekent dit voor jou?

De Europese Erfrechtverordening

Op 17 augustus 2015 treden de bepalingen van de Europese Erfrechtverordening in werking. Op een nalatenschap is het recht van het land van toepassing waar de overledene op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Van deze hoofdregel kan bij testament worden afgeweken door een rechtskeuze uit te brengen.  Je keuze is verder beperkt tot het recht van je nationaliteit

Europese Erfrechtverklaring

Voor alle notarissen in Europa wordt het mogelijk om een Europese Erfrechtverklaring op te stellen. Met deze verklaring kunnen erfgenamen en executeurs hun rechten en bevoegdheden aantonen in alle lidstaten. De verordening zal van toepassing zijn op nalatenschappen van personen die na 17 augustus 2015 komen te overlijden.

Wil je nog een rechtskeuze uitbrengen voor het land van je gewone verblijfplaats dan moet je dat voor 17 augustus 2015 regelen. Je moet je realiseren dat de verordening de vererving regelt. Op fiscaal gebied is er niks geregeld en voor de erfbelasting kunnen de Nederlandse regels ongunstig uitpakken in het buitenland. Het probleem met een wettelijke verdeling en een woning in Frankrijk is daarmee in fiscale zin dus nog niet opgelost!

Heb je een verklaring van erfrecht nodig ? En heb je geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. De kosten zijn € 299,- inclusief nalatenschapsvolmachten en btw (exclusief gemeentelijke kosten) voor een verklaring met maximaal 3 erfgenamen die zuiver aanvaarden.  Bij een beneficiaire aanvaarding komen hier € 150,- aan kosten bij. Dit is inclusief € 122,- griffierechten (2015).
, ,