Erven
29 april 2014 Door: Peter Duijzend

Als iemand overlijdt, laat hij bezittingen en misschien ook wel schulden na. Bent u erfgenaam, dan kunt u de nalatenschap accepteren of weigeren. Als u accepteert kunt u accepteren onder het voorrecht van boedelbeschrijving of zuiver accepteren. Als u een erfenis ontvangt, betaalt u hier erfbelasting (successierechten) over.

Erven met testament of zonder testament

Als de overledene een testament heeft, wordt de erfenis verdeeld zoals de overledene dat in zijn testament heeft bepaald. Als erfgenaam kunt u de nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen. Let op! Ook bepaalde gedragingen kunnen tot aanvaarding van een erfenis leiden. Informeer voordat u een beslissing neemt naar de bezittingen en schulden van de overledene. Als de overledene geen testament heeft gemaakt dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

Erfenis bij huwelijk in gemeenschap van goederen

Ontvangt u een erfenis en bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan valt de erfenis in de goederengemeenschap, tenzij een uitsluitingsclausule van toepassing is. Voor wat betreft de bestuursbevoegdheid geldt voor geërfde goederen dat alleen u (aan wie het is nagelaten) het bestuur heeft over de erfenis.

Verklaring van erfrecht

U heeft in sommige gevallen een verklaring van erfrecht nodig. Hierin staat wie de erfgenamen zijn. Met zo’n verklaring kunt u bijvoorbeeld aantonen dat u recht heeft op het banktegoed van de overledene. Verklaring van Erfrecht Service kan zo’n verklaring voor u laten opstellen. Vraag de verklaring van erfrecht direct aan. Lees hier meer over de kosten van een verklaring van erfrecht.

Woning erven

Bij het erven van een woning komt veel kijken. Op de meeste woningen rust een hypotheekschuld. Als u het woning verkoopt, moet de hypotheekschuld uit de verkoopopbrengst worden voldaan. In veel gevallen is er ook een levensverzekering of een overlijdensrisico verzekering gekoppeld aan een woning. Bekijk dus goed de polisvoorwaarden. Het erven van een woning brengt kosten met zich mee. Als de erfgenamen de erfenis zuiver aanvaarden, moet zij de vaste lasten van een woning doorbetalen. Deze bestaan meestal uit de hypotheekrente, hypotheekaflossing en energierekeningen voor gas, water en licht. Ook eventuele kosten voor reparaties of onderhoud aan de woning komen voor rekening van de erfgenamen. Kunt u zulke extra lasten niet betalen van de erven rekening of uw eigen rekening ? Dan is het verstandig om de erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding) te aanvaarden. U aanvaardt de erfenis dan alleen als deze positief is. De maandelijkse lasten van de woning hoeven pas na vereffening van de nalatenschap te worden voldaan.

Restschuld na verkoop woning

Wordt een woning voor een lager bedrag dan de hypotheekschuld verkocht, dan ontstaat er een restschuld. Ook kan het zijn dat gedurende de verkoop de kosten hoger worden dan de opbrengsten. Bijvoorbeeld door hoge service kosten terwijl u de woning niet verkocht krijgt. Bij een moeilijk verkoopbare woning is het  verstandig om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Zo voorkomt u dat u met uw privévermogen aansprakelijk wordt voor de (later ontstane) restschuld. Heeft u beneficiaire aanvaardt en blijkt de nalatenschap negatief te zijn dan moet u dit zo spoedige mogelijk melden aan de kantonrechter.

Negatieve nalatenschap

Als er meer schulden in de erfenis zijn dan bezittingen (baten), is er sprake van een negatieve nalatenschap. Heeft u de erfenis zuiver aanvaard, dan moet u als erfgenaam de resterende schulden afbetalen met uw eigen geld. Heeft u beneficiaire aanvaardt dan moet u zich direct melden bij de kantonrechter.

Onverwachte schuld uit erfenis

Heeft u een erfenis zuiver aanvaard? En krijgt u te maken met een onverwachte schuld die niet uit de erfenis betaald kan worden? Dan moet u die schuld volgens de huidige regels met eigen geld betalen. Er zijn plannen om de wet op dat punt te wijzigen.

Erfbelasting

Als u een erfenis ontvangt, moet u hierover erfbelasting betalen. In bepaalde situaties geldt dit niet. Bijvoorbeeld als de overledene met de Nederlandse nationaliteit langer dan 10 jaar in het buitenland woonde. Lees meer over de vrijstellingen en tarieven erfbelasting. Om belastingrente te voorkomen doet u er goed aan om binnen vijf maanden na het overlijden de aangifte erfbelasting in te dienen. Het indienen van een voorlopige aangifte behoort ook tot de mogelijkheden.

Nabestaandenuitkering / Nabestaandenpensioen

Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de achterblijvers. Bijvoorbeeld als de kostwinner sterft en de achterblijver voor minderjarige kinderen moet zorgen. Via de Algemene nabestaandenwet (Anw) kunnen (ex-)partners en minderjarige kinderen wellicht in aanmerking komen voor een uitkering. Werknemers kunnen vaak binnen aanvullende pensioenregelingen een nabestaandenpensioen voor hun partner opbouwen. Informeer bij het pensioenfonds van de overledene.

, ,