Erven van je ex-echtgenoot
23 september 2019 Door: Peter Duijzend

Erven van je ex? Vraag: Mijn ex-echtgenoot is onlangs overleden. Wij hadden drie kinderen, waarvan één kind, onze zoon vóór hem is overleden en geen kinderen of een partner had. Hoe zal in deze situatie de verdeling van zijn nalatenschap plaatsvinden? Ik was ervan uitgegaan dat mijn kinderen de enige erfgenamen zijn. Maar omdat iemand mijn overleden zoon ter sprake bracht en wat er met zijn erfdeel gebeurt wist ik het niet meer?

Antwoord: Ik ga er vanuit dat er geen testament is (zie hieronder). In deze situatie zijn inderdaad de andere twee kinderen erfgenaam van uw overleden ex-man. Plaatsvervulling geldt niet voor ouders. Alleen voor afstammelingen van een vooroverleden kind.

Testament: Kan mijn ex van mij erven?

Dat hangt er vanaf. Mochten jullie testamenten hebben gemaakt over en weer, dan kan je vaak uit het testament al opmaken dat het niet de bedoeling is dat een ex-echtgenoot van je erft. In het testament staat dan “Ik benoem tot mijn erfgenamen mijn echtgenoot en kinderen…….”. Ook staan er in veel testamenten bepalingen opgenomen dat beschikkingen ten gunste van een echtgenoot komen te vervallen als er sprake is van een verzoek tot echtscheiding.

Staat dat er ook niet in dan kan je terugvallen op de wet (4:52 BW). Deze bepaling gaat er vanuit dat een benoeming in een testament ten gunste van een inmiddels ex-echtgenoot vervalt, tenzij uit het testament het tegendeel is af te leiden. Je kan dus nog steeds een ex-partner bij testament benoemen. Van belang is dus dat je heel expliciet benoemd dat dit ook geldt na een echtscheiding. Wil je niet dat een ex van je erft dan is het altijd verstandig om na een echtscheiding een nieuw testament te maken of een speciaal echtscheidingstestament. Het nut hiervan wordt hierna uitgelegd.

Erven van je ex via gezamenlijke kinderen

Ondanks een echtscheiding kunnen ex-echtgenoten met kinderen toch van elkaar erven. Neem nu bovengenoemde situatie. Stel dat de zoon niet voor maar kort na zijn vader was overleden. In die situatie had de zoon geërfd van zijn vader. Bij het overlijden van de zoon gaan wij bekijken wie zijn erfgenamen zijn. De erfgenamen van de zoon zijn broers/zussen maar ook zijn moeder. Het is dus mogelijk dat als kinderen zelf geen kinderen hebben of getrouwd zijn, erfenissen bij ex-partners terecht komen. Bij een echtscheidingtestament ga je over je graf heen regeren en bepaal je dat hetgeen je hebt nagelaten aan een kind bij het overlijden van dat kind terecht komst bij je andere kinderen dan wel je wettelijke erfgenamen. Zo voorkom je dat een erfenis ongewenst bij je ex-echtgenoot terecht komt.

Als je kinderen minderjarig zijn besef dan dat je ex-partner alleen wettelijke vertegenwoordiger is van je minderjarige kinderen en dus in die hoedanigheid je kinderen gaat vertegenwoordigingen bij het afwikkelen van jouw erfenis. Wil je dat ook niet dan zal je ook een bewindvoerder en een executeur moeten benoemen om dat te voorkomen.

 

, , , ,